Kunsill Pastorali Parrokkjali

Il-Kunsill Pastorali Parrokkjali huwa magħmul minn rappreżentanti ta’ kull grupp, moviment jew assoċjazzjoni fi ħdan il-parroċċa.  Jistudja u jippjana l-ħidma pastorali kollha tal-parroċċa. Il-Kunsill Pastorali għandu ‘core group’  li flimkien mal-Kappillan jipprepara l-laqgħat u jwettaq id-deċiżjonijiet meħuda mill-Kunsill Pastorali.  Il-Kunsill jikkollabora mal-Kunsilli tal-parroċċi ġirien, speċjalment ma’ dawk li jiffurmaw parti mill-Unità Pastorali ta’ tas-Sliema u tal-Balluta.

Persuni ta’ kuntatt:

President:  P.  Renald Lofreda O. Carm., Kappillan (21344306)

Chairperson:  Is-Sur Edward Vella (21332998)

Segretarju:  Is-Sur Adrian Schinas (21331577)