Kummissjoni Liturġika

Din il-kummissjoni hija magħmula minn ministru straordinarju tat-Tqarbin, lettur, animatur liturġiku u rappreżentant tal-kor tal-parroċċa. Dawn jippreparaw il-parteċipazzjoni tal-ministri tal-Kelma u tal-Ewkaristija fil liturġija ta’ fost il-ġimgħa u tal-Ħadd. Jikkordinaw ukoll il-liturġija f’okkażjonijiet speċjali bħalma huma l-Milied, il-Ġimgħa Mqaddsa, l-Għid, u l-festa tal-Madonna tal-Karmnu, il-Patruna ta’ din il-parroċċa.

Persuni ta’ kuntatt:

Chairperson:  Is-Sur Alex Pace Gouder   (27335704)

Segretarja:  Is-Sinjura Marie Therese Vassallo   (21338923)