Kummissjoni Festa Esterna

Il-Kummissjoni tieħu ħsieb il-parafernalja li tintuża bħala tiżjin fit-toroq fiż-żmien tal-festa.  Hija wkoll responsabbli biex tippjana attivitajiet soċjali u għall-ġbir ta’ fondi.  Il-Kummissjoni, flimkien mal-Kappillan u l-Banda tal-lokal, Madonna tal-Karmnu, Balluta, tippjana u tieħu sehem fit-tħejjija  tal-programm tal-festa tal-parroċċa.  Il-Kummissjoni għandha l-paġna tal-Facebook tagħha: Karmelitani Balluta.

 

Persuni ta’ kuntatt:

President: P. Renald Lofreda O. Carm., Kappillan.  (Tel. 21344306)

Chairperson: Onor Mr. Joseph Cuschieri. (99476733)

Segretarju: Is-Sur Edmond Fenech. (79280990)