Abbatini Il-grupp huwa magħmul minn subien u bniet żgħar li b’ferħ iservu fuq l-artal fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi. Minbarra l-partċipazzjoni fil-liturġija, huma jkollhom laqgħa darba fil-ġimgħa fejn tingħatalhom formazzjoni ħolistika li tinkludi formazzjoni spiritwali, soċjali u liturġika.

Il-grupp jitlaqa’ kull nhar ta’ Sibt bejn l-4.00 u l-5.00pm fiċ-Ċentru għal-Żgħażagħ Karmelitani, 82, Triq il-Kulleġġ l-Antik, San Ġiljan.

 

Persuna ta’ kuntatt:

P. Renald Lofreda O.Carm., Kappillan.